Välj en sida

Familjerätt

  • Äktenskapsskillnad
  • Vårdnad, boende och umgänge
  • Kvarsittningsrätt
  • Underhållsbidrag
  • Samboavtal
  • Äktenskapsförord
  • Bodelning
  • Arv, gåva och testamente
  • Godmanskap och förvaltarskap
  • Faderskap

Vi kan hjälpa dig med all familjerätt, såväl ekonomisk familjerätt som övrig familjerätt.

FÖREBYGGANDE – TVIST
Det är inte enbart när man har problem och konflikter som det kan löna sig att kontakta oss utan även förebyggande för att undvika oönskade ekonomiska konsekvenser t.ex. i samband med separation eller dödsfall. Att leva i äktenskap eller samboförhållande innebär både rättigheter och skyldigheter. Vi kan informera om vad som gäller och upprätta till exempel äktenskapsförord, samboavtal, testamente och bodelningsavtal.

Vid separation och skilsmässa uppstår ibland konflikter gällande frågor om de gemensamma barnen. Det kan vara fråga om vem som ska ha det juridiska ansvaret för barnen, det vill säga vårdnaden, var barnen ska bo eller hur mycket barnen ska träffa den förälder som de vanligtvis inte bor med s.k. umgänge. Vi kan hjälpa till med allt från rådgivning till att föra din talan i domstol inom all familjerätt.

Vi vet att tvister inom familjerätt ofta är besvärliga för alla inblandade, men vi vet också att vårt arbete underlättar situationen för våra klienter. När du har uttömt möjligheterna att lösa situationen på egen hand t.ex. genom samarbetssamtal så hjälper vi dig med det juridiska för att lösa tvisten. När tvisten involverar barn är vi noga med att beakta barnets bästa i det arbete vi utför. Vår målsättning är att alltid utföra våra uppdrag med samma skicklighet, engagemang och lyhördhet för klientens bästa som vi själva hade velat ha om vi hade behövt anlita advokathjälp.

familjeratt

 

KONTAKTUPPGIFTER

Advokatbyrån Ulrika Herstedt AB
Tel: 040 - 35 92 00
E-post: info@advokatherstedt.se
Besöksadress: Adelgatan 19, 211 22 Malmö
Postadress: Box 16010, 200 25 Malmö Fax: 040 - 35 93 00