Välj en sida

Förvaltningsrätt

  • Skolärenden
  • Förskoleärenden
  • Särskoleärenden
  • Körkortsärenden
  • Tillståndsärenden
  • Begravningsärenden
  • Djurskyddsärenden
  • Laglighetsprövningar

I förvaltningsrättsliga ärenden kan vi erbjuda juridisk hjälp inom ett brett område utöver vad vi har redogjort för under socialrätt och socialförsäkringsrätt.

På advokatbyrån finns ett stort intresse och kompetens för att handlägga förvaltningsrättsliga frågor. Exempel på ärenden som vi kan hjälpa till med är skolrättsliga frågor t.ex. skolplacering, körkortsåterkallelser, tillståndsfrågor av olika slag, djurskyddsmål, begravningsmål eller andra myndighetsbeslut och kommunala beslut. Vi åtar oss dock ingen skatterätt, offentlig upphandling eller migrationsrätt.

KONTAKTUPPGIFTER

Advokatbyrån Ulrika Herstedt AB
Tel: 040 - 35 92 00
E-post: info@advokatherstedt.se
Besöksadress: Adelgatan 19, 211 22 Malmö
Postadress: Box 16010, 200 25 Malmö Fax: 040 - 35 93 00