Välj en sida

Målsägandebiträde

Den som har blivit utsatt för brott har oftast rätt till ett juridiskt biträde som ska tillvarata brottsoffrets rättigheter genom hela den juridiska processen, ett s.k. målsägandebiträde. Att ett målsägandebiträde finns med kan vara avgörande för att en anmälan leder till fällande dom.

HJÄLP, STÖD OCH SKADESTÅND
Som målsägandebiträde för dig ger vi dig hjälp och stöd i brottmålsprocessen. Vi närvarar vid eventuella polisförhör och domstolsförhandlingar tillsammans med dig samt upprättar skadeståndsanspråk och för skadeståndstalan för dig i domstol. Vi informerar, svarar på frågor och stödjer dig i genomförandet av såväl polisutredning som rättegång.

Är vårt stöd som advokater inte tillräckligt på grund av att du behöver mer kurativt stöd kan vi förmedla kontakt så att du får ytterligare en stödperson tillgänglig för dig parallellt med det stöd vi kan ge dig inom ramen för målsägandebiträdeuppdraget.

MÅLSÄGANDEBITRÄDE ÄR GRATIS
Målsägandebiträde bekostas av staten och är således utan kostnad för dig. Du kan begära att domstolen ska utse en viss advokat eller jurist eller låta domstolen förordna någon åt dig. Om du önskar anlita oss hjälper vi dig givetvis att ansöka om att få någon av oss som målsägandebiträde . Ansökan bör göras så fort som möjligt efter att polisanmälan har gjorts. Du kan själv begära målsägandebiträde redan i samband med polisanmälan om du vill.

KONTAKTUPPGIFTER

Advokatbyrån Ulrika Herstedt AB
Tel: 040 - 35 92 00
E-post: info@advokatherstedt.se
Besöksadress: Adelgatan 19, 211 22 Malmö
Postadress: Box 16010, 200 25 Malmö Fax: 040 - 35 93 00