Välj en sida

Om advokatbyrån

Advokatbyrån Ulrika Herstedt AB bedriver advokatverksamhet främst i Skåne. Mottagningskontor finns på Adelgatan 19 i Malmö i ett av Malmös äldsta hus. Den vackra fastigheten som kallas Gorris Boldickes hus har anor från 1300-talet och är belägen i kvarteret mellan Centralstationen och Stortorget.

Byrån ägs och drivs av advokaten Ulrika Herstedt sedan år 2007, först som delägare i en större humanjuridisk advokatbyrå i Malmö och sedan år 2010 i egen regi.

HUMANJURIDISK INRIKTNING
Advokatbyrån har en tydlig humanjuridisk inriktning främst på familjerätt, målsägandebiträde samt förvaltningsrätt, social- och socialförsäkringsrätt.

Av allmän domstol förordnas vi för uppdrag som målsägandebiträde, särskild företrädare för barn, bodelningsförrättare, god man och rättegångsbiträde. Av förvaltningsdomstol förordnas vi för uppdrag som biträde i mål om LVU, LVM, LPT och LRV.

FAMILJERÄTT
Vi åtar oss all familjerätt, såväl ekonomisk sådan som övrig familjerätt. Exempel på vad vi kan hjälpa till med inom den ekonomiska familjerätten är underhållsbidrag, bodelning, arv, gåva, testamente, samboavtal, äktenskapsförord såväl upprättande av dokument som tvister i domstol. Vad gäller övrig familjerätt kan vi hjälpa till med t.ex. äktenskapsskillnader, vårdnad, boende, umgänge, kvarsittningsrätt i bostaden, faderskap, förvaltarskap och godmanskap i allt från rådgivning till att föra din talan i domstol.

FÖRVALTNINGSRÄTT
Inom förvaltningsrätten kan vi erbjuda juridisk hjälp i såväl socialrättsliga som socialförsäkringsrättsliga frågor, men även övrig förvaltningsrätt såsom skolfrågor, körkortsfrågor, tillståndsfrågor eller andra myndighetsbeslut eller kommunala beslut. Vi har särskild kompetens i socialrättsliga ärenden och åtar oss gärna ärenden som rör funktionsnedsatta inom bl.a. LSS och assistansersättning.

 

KONTAKTUPPGIFTER

Advokatbyrån Ulrika Herstedt AB
Tel: 040 - 35 92 00
E-post: info@advokatherstedt.se
Besöksadress: Adelgatan 19, 211 22 Malmö
Postadress: Box 16010, 200 25 Malmö Fax: 040 - 35 93 00