Välj en sida

Särskild företrädare för barn

Särskild företrädare för barn förordnas när det finns anledning att anta att ett brott har begåtts mot någon som är under 18 år eller när den misstänkte är barnets vårdnadshavare, eller då det kan antas att vårdnadshavaren genom sitt förhållande till den misstänkte inte kommer att ta till vara barnets rätt.

VÅRT UPPDRAG
Den särskilda företrädaren för barn övertar vårdnadshavarnas ansvar i delar som har med förundersökningen och rättegång att göra. Den särskilda företrädaren finns med och bevakar så att barnet mår bra i samband med ett eventuellt polisförhör och beslutar i frågor kring att kunna genomföra förhöret på ett lämpligt sätt. Den särskilda företrädaren företräder även barnet med skadeståndstalan vid domstolsförhandling.

SÄRSKILD UTBILDNING OCH ERFARENHET
Tingsrätten utser en särskild företrädare som med hänsyn till sina kunskaper, erfarenheter och personliga egenskaper är särskilt lämplig för uppdraget. Vi har särskild utbildning och erfarenhet av att företräda barn i svåra och utsatta situationer och har alltid barnets bästa i fokus. Vi vet hur avgörande det är att möta barn och ungdomar precis där de befinner sig.

 

KONTAKTUPPGIFTER

Advokatbyrån Ulrika Herstedt AB
Tel: 040 - 35 92 00
E-post: info@advokatherstedt.se
Besöksadress: Adelgatan 19, 211 22 Malmö
Postadress: Box 16010, 200 25 Malmö Fax: 040 - 35 93 00