Välj en sida

Socialförsäkringsrätt

 • Assistansersättning
 • Barnbidrag
 • Bilstöd till funktionsnedsatta
 • Bostadsbidrag
 • Föräldrapenning
 • Livränta
 • Sjukersättning
 • Sjukpenning
 • Underhållstöd
 • Vårdnadsbidrag
 • Återkrav

Socialförsäkringsrätt är ett brett område där vi har särskild kompetens att hjälpa dig. Ett av de områden som vi är mycket angelägna om att få hjälpa till med är ärenden som rör funktionsnedsattas rättigheter. Vi åtar oss därför gärna ärenden som rör assistansersättning mot försäkringskassan (och självklart alla ärenden som rör LSS som du kan läsa mer om under fliken socialrätt).

Även övriga socialrättsliga frågor kan vi hjälpa till med t.ex. barnbidrag, bilstöd till funktionshindrade, bostadsbidrag, föräldrapenning, livränta, sjukpenning, sjukersättning, underhållstöd, vårdnadsbidrag och återkrav.

Ärenden som rör rättigheter för funktionsnedsatta, sjuka eller äldre vet vi är påfrestande för de som berörs. Vi på byrån hjälper dig och finns vid din sida under hela processen och arbetar för att nå ditt mål så snabbt som möjligt. När tvisten involverar barn är vi noga med att beakta barnets bästa i det arbete vi utför. 

KONTAKTUPPGIFTER

Advokatbyrån Ulrika Herstedt AB
Tel: 040 - 35 92 00
E-post: info@advokatherstedt.se
Besöksadress: Adelgatan 19, 211 22 Malmö
Postadress: Box 16010, 200 25 Malmö Fax: 040 - 35 93 00