Välj en sida

Ulrika Herstedt

Advokat och ägare av Advokatbyrån Ulrika Herstedt AB.

Ulrika Herstedt har avlagt jur kand examen vid Lunds Universitet år 1993 och har därefter mångårig erfarenhet av juridiskt arbete både vid allmän domstol och förvaltningsdomstol bl.a. som notarie och kammarrättsfiskal. Hon har under en period även tjänstgjort som stadsjurist och undervisat i juridiska ämnen vid universitet och högskola. Hon övergick år 2004 från domarbanan till advokatyrket och blev medlem i advokatsamfundet år 2007 då hon bildade eget advokatbolag. Advokatverksamheten har hon först bedrivit som delägare i en annan humanjuridisk advokatbyrå och sedan år 2010 i egen advokatbyrå.

Verksamhetsområden:

Familjerätt, såväl ekonomisk som övrig familjerätt
Äktenskapsskillnad
Vårdnad, boende, umgänge
Kvarsittningsrätt
Underhållsbidrag
Bodelning
Samboavtal
Äktenskapsförord
Arv och gåva
Testamente
Godmanskap, förvaltarskap
Faderskap

Förvaltningsrätt
Socialrätt och socialförsäkringsrätt
Socialtjänstlagen (SoL)
Lagen om stöd och service av funktionshindrade (LSS)
Assistansersättning (SFB)
Bostadsanpassningsbidrag (BAB)
Tvångsvård av barn och unga (LVU)
Tvångsvård av missbrukare (LVM)
Psykiatrisk tvångsvård (LPT och LRV)
Övrig förvaltningsrätt

Målsägandebiträde

Särskild företrädare för barn

Kontaktuppgifter direkt:
ulrika@advokatherstedt.se
mobil: 0733-44 26 26

KONTAKTUPPGIFTER

Advokatbyrån Ulrika Herstedt AB
Tel: 040 - 35 92 00
E-post: info@advokatherstedt.se
Besöksadress: Adelgatan 19, 211 22 Malmö
Postadress: Box 16010, 200 25 Malmö Fax: 040 - 35 93 00